Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Ελληνικότητα

απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Τσιρόπουλου "η μετάβαση του καταναλωτικού ανθρώπου"ΕΛΛΗΝΟΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όπως ο άνθρωπος δεν γεννιέται, αλλά γίνεται άνθρωπος αληθινός, έτσι και ο Έλληνας δεν αρκεί να γεννιέται από γονείς Έλληνες στην Ελλάδα για να είναι Έλληνας αυθεντικός. Κι αυτός πρέπει να γίνει Έλληνας. Και το επίτευγμα τούτο ξεκινά από τους γονείς, από την οικογένεια για να εκταθεί σε χώμα ελληνικό, σε παιδεία ελληνική, σε εμβιώσεις ελληνικές, σε μια δυναμική συστοιχία γεγονότων της
ύπαρξης που πλαστουργούν την συνείδηση, το συναίσθημα, την σκέψη ως ταυτότητα ελληνική. Έτσι, φρονώ, πως ελληνοποιείται ο άνθρωπος που γεννιέται και που ζει στην Ελλάδα –στην χώρα που ευλόγησε ο Θεός και που πολλοί λησμονούν, την παραβλέπουν, την περιφρονούν ή –το χειρότερο –την προδίδουν. 

***

Η συγκρότηση των ανθρώπινων κοινωνιών προήλθε από την επιτακτική ανάγκη προστασίας του Άλλου, του πλησίον. Ο πυρήνας μιας τέτοιας ανάγκης που χαρακτηρίζει, και συγχρόνως ξεχωρίζει τον Άνθρωπο από όλα τα άλλα ζωντανά όντα της Δημιουργίας του Θεού, είναι ακριβώς η επιβίωση του Άλλου - αφού μόνο με την προάσπιση του Εγώ δεν είναι δυνατό να αποκτήσει πυρήνα, οντότητα, μια κοινωνία ανθρώπων. 

Τούτο σημαίνει πως παύει ή κινδυνεύει να εξαφανισθεί μια κοινωνία ανθρώπων αν στηρίζεται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στην έγνοια, στην προστασία του Εγώ, στην παραθεώρηση επομένως, στην αμέλεια ή και στην καταφρόνεση προς το Εσύ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου