Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Αρχαία Μνημεία


Από το βιβλίο του Ζολώτα για τη Χίο

Οι παλαιοί άνθρωποι, οι των χριστιανικών χρόνων ιδία, δεν έβλεπον τ’ αρχαία ερείπια μετά της στοργής ας είπωμεν, μεθ’ ης τα περιβάλλει το όμμα του σημερινού πολιτισμένου κόσμου. Και οι λογιώτεροι ή ισχυρότεροι τότε δεν απηξίουν να μεταφέρωσι προς στολισμός ακμαζούσης πόλεως ή οικοδομίαν κτιρίου οπωσδήποτε αξιολόγου μέρος ή και το όλον πολλάκις παλαιού μνημείου εξαφανίζοντες ες αεί τον αρυθμόν και το κάλλος μιας σπανίας τεχνικής εμπνεύσεως και εκτελέσεως. Αλλά μήπως και σήμερον οι απαιδευτότεροι σέβονται τους ομιλούντας προς τον άλλον κόσμον λίθους τούτους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου