Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Τσικουδιά (από το βιβλίο του Ζολώτα για τη Χίο)

Η Τέρμινθος ή Τσικουδιά είναι αυτοφυής εν τη νήσω, φυομένη όπου τύχη, εις τους αγρούς ή εις τους δρόμους, αυξάνεται δε πολύ περισσότερον του σχίνου έχουσα πολλάκις το μέγεθος μεγάλης ελαίας. Ο κορμός είναι βαθύχρωμος, τ' άνθη ερυθρά, φυομένα προ του φυλλώματος, το οποίον είναι σκληρόν και στιλπνόν, χρώματος ζωηρού πρασίνου. […] Εκ των τσικούδων τούτων εξάγεται καθ’ ον και εκ των ελαιών τρόπον, παχύτατον και εύγευστον έλαιον, λεγόμενον τσικουδέλαιον χρησιμώτατον εις την παρασκευήν φαγητών αλλ΄ ιδία γλυκισμάτων και διπύρων εις τα οποία αντικαθιστά πολλάκις τον βούτυρον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου