Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Παπαγιώργης - ένας κόσμος που φεύγει

Το απόσπασμα είναι από άρθρο του Κ. Παπαγιώργη στον "Κόσμο του Επενδυτή" (η έντονη γραφή είναι προσωπική επιλογή)

«Σύντομα θα κλείσω τα εξήντα. Εδώ και δύο
χρόνια με κυνηγάει η πραγματικότητα του
θανάτου, ενώ παράλληλα παρατηρώ πόσο
άσχημα πάει ο κόσμος. Όπως λέει κάποι-
ος φίλος, όλα τελείωσαν ή τελειώνουν.
Δεν μένει τίποτε άλλο πέρα από μια τε-
ράστια αναλφάβητη μάζα, την οποία δη-
μιούργησε σκοπίμως η εξουσία, ένα είδος
άμορφου πλήθους που μας έχει βυθίσει
όλους σε μια γενικευμένη μετριότητα. Επι-
κρατεί μια τεράστια παρεξήγηση. Κι ένα
τραγικό μπέρδεμα από γκόθικ ιστορίες
και εκδότες-γουρούνια, που ευθύνονται
για ένα μνημειωδών διαστάσεων χάλι. Εί-
ναι πιο έτοιμη στο Δουβλίνο η κηδεία των
λογοτεχνικών εκδόσεων στις οποίες α-
φιέρωσα τη ζωή μου. Το μόνο που μπορώ
να κάνω πια είναι να προσπαθώ να ανα-
σάνω, να διευρύνω, στο μέγιστο δυνατό,
τους τόπους που μπορώ να δω στις μέρες
που μου απομένουν, να επιδιώξω να α-
ναζητήσω μια τέχνη της ίδιας μου της ύ-
παρξης, μια τέχνη που ίσως μια μέρα μπο-
ρέσω να τελειοποιήσω, κάνοντας μια κα-
ταγραφή των κυριότερων λαθών που διέ-
πραξα ως εκδότης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου